Verzuimbegeleiding en preventie

Verzuimbegeleiding

Voordat een medewerker zich ziekmeldt zijn er vaak al signalen van verminderd functioneren zichtbaar zoals oververmoeidheid, gedragsverandering en concentratieverlies. Vaak wordt er pas actie ondernomen op het moment van daadwerkelijk verzuim. Dat is jammer, want in veel gevallen kan verzuim door goede preventieve begeleiding worden voorkomen.

Kairos Coaching biedt individuele begeleiding gericht op het voorkomen van verzuim door effectieve communicatie, omgaan met conflicten en stress, assertiviteit en zelfvertrouwen. Uw medewerker krijgt hierdoor inzicht in eigen gedrag, overtuigingen en patronen en is in staat effectief om te gaan met uitdagingen en stress-situaties.

Psychisch verzuim neemt de laatste jaren sterk toe. Zowel in frequentie als in duur. Overspannenheid, burn-out, angststoornissen, energieverlies zijn steeds meer voorkomende klachten.

Als een medewerker of leidinggevende zich ziek meldt met psychische of persoonlijke klachten is het van belang hier zo snel mogelijk aandacht voor te hebben en ondersteuning te bieden waar nodig. Dit levert inzicht en een effectievere benadering van de persoonlijke problematiek op, meer weerbaarheid, betere communicatie en een korter verzuim.

Thematiek:

  • persoonlijkheid en werk (privébelang vs bedrijfsbelang)
  • loopbaan (zit de juiste persoon op de juiste plek)
  • persoonlijk leiderschap
  • assertiviteit en zelfvertrouwen
  • conflicten en stress
  • effectieve communicatie
  • persoonlijke issues
Verzuimbegeleiding en preventie - Kairos Coaching

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen.

Vriendelijkheid in denken schept diepte.

Vriendelijkheid in het geven schept liefde.

– Lao Tse

Kairos coaching logo wit

Missie

Kairos Coaching heeft als doel de mens het beste uit zichzelf te laten halen. Gebruik makend van het eigen vermogen en de passie om eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken, te benutten en te versterken. Niet door kennis, ideeën of oplossingen aan te dragen maar door ervaringsgericht te leren. Verandering in denken, voelen en doen leidt tot nieuwe inzichten…in omstandigheden, in anderen, in uzelf…

Contact

Info

Esther Janssen-Borrenbergs

Moostdijk 12

5813 AV Ysselsteyn

Tel 06-20922901

Email kairoscoaching(at)outlook.com

Pin It on Pinterest

Share This