Personal development

Het persoonlijk coaching traject bestaat uit een doelgerichte en ervaringsgerichte begeleiding. U gaat op zoek naar uw kwaliteiten, talenten, grenzen, intenties en passie. U gaat ontdekken wat u nodig heeft in uw privéleven, in studie-of werkomgeving, en wat u belangrijk vindt in uw persoonlijke ontwikkeling.

Personal Development - Kairos Coaching

Verandering in het denken, doen en voelen leidt tot nieuwe inzichten, creativiteit, inspiratie en groei. Thema’s van persoonlijke ontwikkeling kunnen zijn:

  • Verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden
  • Weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheid
  • (Zelf)vertrouwen, authenticiteit, eigenheid
  • Durf, optimisme, talent en passie
  • Bewustzijn van hier en nu
  • Lichaamsgewaarwording, van ratio naar gevoel
  • Persoonlijk leiderschap
  • Individuele wensen

Aan het einde van het traject heeft u inzicht in uw functioneren en bent u beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen besluiten en acties. U kunt haalbare, persoonlijke doelen formuleren en stappen ondernemen om tot het behalen van die doelen te komen. De effecten op uw denken, voelen en doen kunnen zijn dat U zich zelfverzekerder voelt, meer zelfvertrouwen heeft, effectiever communiceert en assertiever optreedt.

Change your thoughts and

You will change your world…

Kairos coaching logo wit

Missie

Kairos Coaching heeft als doel de mens het beste uit zichzelf te laten halen. Gebruik makend van het eigen vermogen en de passie om eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken, te benutten en te versterken. Niet door kennis, ideeën of oplossingen aan te dragen maar door ervaringsgericht te leren. Verandering in denken, voelen en doen leidt tot nieuwe inzichten…in omstandigheden, in anderen, in uzelf…

Contact

Info

Esther Janssen-Borrenbergs

Moostdijk 12

5813 AV Ysselsteyn

Tel 06-20922901

Email kairoscoaching(at)outlook.com

Pin It on Pinterest

Share This