Chronische pijn, ziekte of aandoening

Chronische pijn, ziekte of aandoening - Kairos coaching

Als ervaringsdeskundige weet ik wat de impact op uw leven is als u te maken krijgt met een chronische ziekte, aandoening of chronische pijn.

Op vragen over deze complexe materie bestaan geen simpele en acute antwoorden.

Het is een heel proces wat u doorloopt en doorleeft om te leren uw energie te richten op de positieve elementen in uw leven en zo een kwaliteitsvol leven te bereiken.

Dit kunt u misschien niet alleen.

Hulp en steun van uw directe omgeving én van een professionele coach zijn dan erg belangrijk.

Kairos Coaching begeleidt u intensief  bij het doorlopen van uw verander-, verwerkings- en acceptatieproces waarbij de volgende thema’s aan bod komen:

Veranderproces

 • beleving en betekenis
 • hoop en angst
 • beperkingen  / belemmeringen

Verwerkingsproces

 • ontkenning  ( ongeloof als afweermechanisme )
 • woede/onvermogen ( projectie op de omgeving en anderen )
 • onderhandelen ( doelen stellen als tegenprestatie )
 • depressieve gevoelens ( onbegrip, machteloosheid, vluchtgedrag )
 • aanvaarding ( bewustwording en acceptatie )

Acceptatieproces

 • aanpassing leefpatroon: de energieagenda
 • realistische verwachtingen
 • focus en afleiding: kwaliteitsvolle activiteiten
 • praktische en emotionele ondersteuning van naasten / lotgenoten
 • wat heeft u nog nodig ?

De doelstelling van Kairos Coaching is ondersteuning en begeleiding bieden tijdens uw zoektocht naar, en het ontdekken van een kwaliteitsvol leven, ondanks de chronische ziekte, aandoening of pijn.

Chronische pijn, ziekte of aandoening - Kairos Coaching

Always remember

You are braver than you believe

Stronger than you seem

And smarter than you think

Kairos coaching logo wit

Missie

Kairos Coaching heeft als doel de mens het beste uit zichzelf te laten halen. Gebruik makend van het eigen vermogen en de passie om eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken, te benutten en te versterken. Niet door kennis, ideeën of oplossingen aan te dragen maar door ervaringsgericht te leren. Verandering in denken, voelen en doen leidt tot nieuwe inzichten…in omstandigheden, in anderen, in uzelf…

Contact

Info

Esther Janssen-Borrenbergs

Moostdijk 12

5813 AV Ysselsteyn

Tel 06-20922901

Email kairoscoaching(at)outlook.com

Pin It on Pinterest

Share This